Igazgatótanács

Elnök és edzö

Maria Hödlmoser

Tel.: 06/30-61 72 157

Mail:postmaster@tiertrainerin.com

Elnökhelyettes

Folyamatban van

Pénztáros

Folyamatban van

Pénztárellenör

és edzö

Andrea Weratschnig

Tel.:06/30-50 85 077

Mail: andrea.godor@gmx.net

Pénztárellenör-

helyettes

Folyamatban van

Jegyzökönyvvezetö

Folyamatban van