Igazgatótanács

Elnök és edzö

Maria Hödlmoser

Tel.: 06/30-61 72 157

Mail:postmaster@tiertrainerin.com

Elnökhelyettes

Folyamatban van

             Elnökhelyettes

             Wolfgang Krausz

               Pénztáros

               Susanna Krausz

Pénztárellenör

és edzö

Andrea Weratschnig

 

 

                 Pénzarellenör-

                 helyettes

                 Sandra Midl

Jegyzökönyvvezetö

Folyamatban van